Avís important

Per obres de millora, la visita cultural a la Catedral de Girona i la Basílica de Sant Feliu romandrà tancada dels dies 2 de novembre al 3 de desembre de 2020 (ambdòs dies inclosos). I de l’11 de gener al 11 de març de 2021 (ambdòs dies inclosos). L’entrada conjunta Girona Episcopal no serà vàlida en aquestes dates.

– – –

El Museu Tresor de la Catedral de Girona romandrà tancat des del dia 5 d’octubre de 2020 fins al dia 1 de juliol de 2021.

Avíso importante

Por obras de mejora, la visita cultural a la Catedral de Girona y la Basílica de Sant Feliu permanecerá cerrada los días 2 de noviembre al 3 de diciembre de 2020 (ambos días incluidos). Y del 11 de enero al 11 de marzo de 2021 (ambos días incluidos). La entrada conjunta Girona Episcopal no será válida en estas fechas.

– – –

El Museo Tesoro de la Catedral de Girona permanecerá cerrado desde el día 5 de octubre de 2020 hasta el día 1 de julio de 2021.

Avis important

En raison de travaux d’amélioration, la visite culturelle de la Cathédrale de Gérone et de la basilique de Sant Feliu sera fermée du 2 novembre au 3 décembre 2020 (les deux jours inclus). Et du 11 janvier au 11 mars 2021 (les deux jours inclus). Le billet commun épiscopal de Gérone ne sera pas valable à ces dates.

– – –

Le Musée du Trésor de la Cathédrale de Gérone sera fermé du 5 octobre 2020 au 1er juillet 2021.

Important note

Due to improvement works, the cultural visit to the Cathedral of Girona and the Basilica of Sant Feliu will be closed from November 2 to December 3, 2020 (both days included). And from January 11 to March 11, 2021 (both days included). The joint ticket Girona Episcopal will not be valid on these dates.

– – –

 

The Treasure Museum of the Cathedral of Girona will be closed from October 5, 2020 until July 1, 2021.

Tres conjunts patrimonials amb una sola entrada

Tres conjuntos patrimoniales con una sola entrada

Trois ensembles patrimoniaux, un seul ticket

Three heritage sites with a single entrance ticket

Vista aeria de Girona episcopal

Girona Episcopal

Visita tres edificis emblemàtics de la ciutat de Girona: la basílica de Sant Feliu, la catedral i l’antic Palau Episcopal, avui Museu d’Art de Girona. Descobreix un conjunt històric i artístic únic a Catalunya.

Girona Episcopal

Visita tres edificios emblemáticos de la ciudad de Girona: la basílica de Sant Feliu, la catedral y el antiguo Palacio Episcopal, hoy Museo de Arte de Girona. Descubre un conjunto histórico y artístico único en Cataluña.

Gérone Episcopal

Visitez trois bâtiments emblématiques de la ville de Gérone: la basilique de Sant Feliu, la cathédrale et l’ancien Palais épiscopal, qui abrite ajourd’hui le Musée d’Art de Gérone. Découvrez un ensemble historico-artistique unique en Catalogne.

Episcopal Girona

Visit three of the city of Girona’s iconic buildings: the basilica of Sant Feliu, the cathedral and the former Episcopal Palace, now Girona Art Museum. Discover a unique historic and artistic ensemble in Catalonia.

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort