Reprodueix vídeo
setembre 2023

Al voltant de la Catedral. Itinerari per la Girona Episcopal

Una visita guiada per la Girona més monumental. Us proposem un recorregut pel barri del voltant de la catedral per descobrir l’empremta de la seu episcopal, els edificis més notables construïts al seu voltant i la vida i fets que s’hi han succeït al llarg dels darrers mil anys, des de l’edat mitjana fins a […] ...
23 set.
11:30
Punt de trobada
Entrada de la basílica de Sant Feliu
No s'ha trobat cap esdeveniment!

Tres conjunts patrimonials amb una sola entrada

Tres conjuntos patrimoniales con una sola entrada

Trois ensembles patrimoniaux, un seul ticket

Three heritage sites with a single entrance ticket

Girona Episcopal

Visita tres edificis emblemàtics de la ciutat de Girona: la basílica de Sant Feliu, la catedral i l’antic Palau Episcopal, avui Museu d’Art de Girona. Descobreix un conjunt històric i artístic únic a Catalunya.

Girona Episcopal

Visita tres edificios emblemáticos de la ciudad de Girona: la basílica de Sant Feliu, la catedral y el antiguo Palacio Episcopal, hoy Museo de Arte de Girona. Descubre un conjunto histórico y artístico único en Cataluña.

Gérone Episcopal

Visitez trois bâtiments emblématiques de la ville de Gérone: la basilique de Sant Feliu, la cathédrale et l’ancien Palais épiscopal, qui abrite ajourd’hui le Musée d’Art de Gérone. Découvrez un ensemble historico-artistique unique en Catalogne.

Episcopal Girona

Visit three of the city of Girona’s iconic buildings: the basilica of Sant Feliu, the cathedral and the former Episcopal Palace, now Girona Art Museum. Discover a unique historic and artistic ensemble in Catalonia.