Avís legal

Aquest web és gestionat per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACPC), amb domicili a Barcelona, Palau Moja, Portaferrissa 1, 08002 Barcelona, proveïda de NIF Q-0801970-E i amb correu electrònic agenciapatrimoni@gencat.cat. El web ha estat creat per al seu ús gratuït, informatiu i per a ús personal, i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’ACPC, d’algun organisme vinculat a aquesta, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’ACPC. L’ACPC és titular actual de tots els drets originàriament titularitat de l’equipament.

Els usuaris que accedeixin a aquest web estan autoritzats a visualitzar tota la informació que conté, així com també a efectuar-ne reproduccions privades en els seus propis sistemes informàtics, sempre que els elements que hagin estat reproduïts  estiguin únicament destinats a un ús personal de l’usuari i no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

Així mateix, el web ofereix la possibilitat de contactar amb l’ACPC per a l’adquisició dels drets de reproducció d’imatges tant per a entitats sense afany de lucre com per a entitats amb finalitats comercials.

L’ACPC només es fa responsable de la informació continguda en aquest web, i no assumeix cap responsabilitat de la informació que es pot obtenir en altres webs no  gestionades directament per ella, als quals aquest web pugui remetre mitjançant enllaços a sistemes externs que no depenguin de l’ACPC. La finalitat dels enllaços que apareixen en aquest web és exclusivament  informativa i no suposa en cap cas un suggeriment o una invitació a l’usuari perquè visiti els webs de destinació.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC, l’edició digital del qual és l’únic instrument que dóna fe de l’autenticitat i contingut, o en altres diaris oficials.

L’ACPC no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi. Així mateix, tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort